ساعت سفارش گیری از 18:30 تا 23:15 میباشد.

ساعت سفارش گیری از 18:30 تا 23:15 میباشد.

منو

منوی ما

بمب

هات داگ

کره لقمه

سیب زمینی

برگر

ساندویچ ویژه

سبد خرید